Pasaulē vadošā nozares rūpnica

Inovatīvu un ilgtspējīgu risinājumu nodrošināšana

  • Home
  • Kāpēc izvēlēties Blispro
Kvalitāte, Elastīgums, Uzticamība!

Individuāli, pēc pasūtījuma ražoti siltummaiņi

Vairs nepietiek ar jaunākajām ražošanas iekārtām, lai apmierinātu klientu prasības attiecībā pret produkta kvalitāti un apkalpošanu. Tādēļ ir ieviesta visu procesu caurspīdība un kvalitātes kontrole.
Nepārtraukti investējot, produktu un tehniskās sertifikācijas nodrošināšanā varam būt pārliecināti par ražošanas precizitāti un atbilstību. Turklāt, kvalitātes kontroles sistēmas vadībai esam piemērojuši UNI EN ISO 9001:2008, kā instrumentu, lai pārliecinātos par atbilstību esošajā tirgū. Procesuālā sistēma ir optimizēta, lai spētu pārvaldīt dažādas sarežģītības projektus, garantējot ne tikai produkta kvalitāti, ber arī tehnisko un loģistikas atbalstu ražošanas un plānošanas procesā.
Mērķu sasniegšanai katra projekta ietvaros tiek izstrādāti specifiski kvalitātes un pārbaudes plāni, piedāvājot iespēju izsekot materiālu sagatavošanai, vizuālās novērtēšanas dokumentācija un dimensionālā stabilitāte.
Katrs ražošanas posms tiek pārbaudīts, izmantojot īpašas kontroles, ko pieprasa kvalitātes kontroles plāns. Vizuālās un nedestruktīvās pārbaudes veic komandas, kas ir sertificēta saskaņā ar UNI EN9712:2012 un SNT-TC-1A Ed. 2006 standartiem.